Gündəlik arxiv: 10.09.2020

10 sentyabr 2020-ci il

“Fındığı qərzəkdən təmizləyən qurğu”ya Rusiya Federasiyasının Əqli Mülkiyyətin Patent və Əmtəə Nişanı üzrə federal Qulluq Qurumundan (Rospatent) patenti alınmışdır. (RF № 2725731, 2020-ci il). TƏBRİK EDİRİK! Şək. 18. Fındığı qərzəkdən təmizləyən qurğu. 1 – çıxış aynası; 2 – işçi kamera; 3 – kronşteyn; 4 – diyircəkli yastıq; 5 – yükləmə bunkeri; 6 – rotor; 7 – barmaqlar; 8 – silindrik …

Daha ətraflı »