Patentlər

“Aqromexanika” ET İnstitutunda son illərdə alınmış patentlər (ixtira)

 (Milli və RF-nın)

İxtiranın adı İxtiranın qeydiyyatı Müəlliflər
1. Yem yığan kombayn MP № a 20010154
(06.08.2003) qərar
Z.Abbasov
C.Mikayılov
2. Toxumların mayedə çeşidlənməsi üsulu və qurğusu MP № a 20060239
(04.04.2009) qərar
K.Fətəliyev
T.Məmmədzadə və b.
3. Torpaqbecərən maşın MP № a 20060164
(25.08.2007) qərar
S.Vəliyev
K.Fətəliyev və b.
4. Torpağa fumiqatları verən maşın MP № İ 20040090 H.Quliyev
T.Ağabəyli və b.
5. Dənəvər materialların xırdalayıcı MP № İ 20060096 K.Fətəliyev
İsm.Əliyev və b.
6. Yem dənəvərlərini maye örtüklə işləyən qurğu MP № İ 20100065 B.Əliyev
R.Xəlilov
K.Fətəliyev
7. Tütün yarpağını ipə düzən aparat MP № İ 20040095 N.Məmmədrəhimov
H.Quliyev və b.
8. Torpaqbecərən alət MP № İ 20030115 A.Quliyev
H.Quliyev və b.
9. Qidalayıcı-xırdalayıcı MP № a 20010139
(24.07.2007) qərar
Aqşin Məmmədov
10. Ticarət-nəqliyyat qoşqusu MP № i 20090183 K.Fətəliyev
N.Orucov və b.
11. Kombinəedilmiş maşın MP № a 20060189
(25.09.2007) qərar
U.Xəlilov
H.Quliyev
12. Qarğıdalıdöyən MP № a 20080018
(02.02.2009) qərar
K.Fətəliyev
İ.Hacıyev və b.
13. Torpaqbecərən iş orqanı MP№ İ 20050016 H.Quliyev və b.
14. Kənd təsərrüfatı bitki-lərini budayan qurğunun iş orqanı MP № İ 20050017 H.Vəliyev
H.Quliyev və b.
15. Təkərli dartqı vasitələri ilə aqreqatlaşdırmaq üçün saclı-yumşaltma aləti MP № İ 20030242 H.Quliyev və b.
16. Meyvə-tərəvəz xammalından tozların alınma üsulu MP № İ 20070227 K.Fətəliyev
İ.Hacıyev və b.
17. Yağ hazırlayan qurğu MP № İ 20100063 İ.Şahverdiyeva və b.
18. Kiçik qabaritli dəyirman MP № İ 20120052 K.Fətəliyev
Ə.Cəfərov və b.
19. Gübrə paylaşdıran qurğu MP № a 20060078
(01.11.2007) qərar
Ş.Babayev
K.Fətəliyev və b.
20. Yem qarışığı hazırlayan qurğu MP № a 20050285
(11.01.2007) qərar
Hüseyn A.
R.Xəlilov
21. Bitki yağını üzsüz süddə qarışdırmaq üçün qurğu MP № İ 20090145 R.Xəlilov
B.Salmanov və b.
22. Nar meyvələrinin ilkin emalı üçün qurğu MP № İ 20090147 T.Ağabəyli
İ.Məmmədov və b.
23. Torpaqbecərən-səpən aqreqat MP № a 20090161
(28.01.2014) qərar
K.Fətəliyev
N.Bəşirova və b.
24. Qozun ilkin emalı qurğusu MP № İ 20070070 C.Məmmədov
K.Fətəliyev və b.
25. Fındığın qərzəkdən təmizlənməsi üsulu MP № İ 20070071 C.Məmmədov
K.Fətəliyev və b.
26. Qozun qərzəkdən təmizlənməsi üsulu MP № İ 20070072 C.Məmmədov
K.Fətəliyev və b.

 Rusiya Federasiyası

1. Способ и устройство для ленточной обработки почвы на склонах РФ № 2349066
(20.03.2009)
К.Фаталиев
Т.Агабейли и др.
2. Способ противоэрозионной послойной обработки почвы РФ № 2366141
(10.09.2009)
Т.Фгабейли
К.Фаталиев и др.
3. Рыхлитель-щелерез РФ № 2452157
(10.06.2012)
Ф.Гусейнов
К.Фаталиев и др.
4. Способ обработки почвы и посадки РФ № 2313208
(27.12.2007)
К.Фаталиев
Ф.Мамедов и др.
5. Способ послойно-комбинированной обработки почвы РФ № 2246812
(27.02.2005)
Ф.Мамедов
Т.Агабейли и др.
6. Способ деблокированного щелевания почвы и устройство для его осуществления РФ № 2223621
(20.02.2004)
Ф.Мамедов
Т.Агабейли и др.
7. Способ использования энергоисточников солнца и биомассы в фермерском хозяйстве РФ № 2520805
(28.04.2014)
К.Фаталиев
И.Алыев и др.
8. Устройство для отделения семян подсолнуха от корзины РФ № 2014111540
(2015)
К.Фаталиев
И.Гаджиев и др.
9. Устройство для очистки фундука от плюски

К.Фаталиев
И. Мамедов и др.

РФ № 2725731

(03.07.2020)

10. Гибкая тросовая борона

К.Фаталиев
И. Мамедов и др.

РФ № 2725732

(03.07.2020)

11. Универсальный измельчитель кормов

К.Фаталиев
И. Мамедов и др.

РФ № 2776311

(18.07.2022)

12. Устройство для очистки миндаля

К.Фаталиев
И. Мамедов и др.

РФ № 2815580
(19.03.2024)
Foto
“Aqromexanika” ET İnstitutunda son illərdə alınmış patentlər (ixtira)
“Aqromexanika” ET İnstitutunda son illərdə alınmış patentlər (ixtira)
“Aqromexanika” ET İnstitutunda son illərdə alınmış patentlər (ixtira)
“Aqromexanika” ET İnstitutunda son illərdə alınmış patentlər (ixtira)