Video

Azərbaycan Elmi Tədqiqat “Aqromexanika” İnstitutunun 15 illik fəaliyyəti

Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutunun elmi nəticəsi istehsalatda tətbiq olunur (ARB KEPEZ)

Aqromexanika 2016

Azərbaycan Elmi Tədqiqat “Aqromexanika” İnstitutunun 10 illik fəaliyyəti

Aqromexanika

Taxıl yığımı zamanı “Klass”, “Sampo” və “NowHolland” kombaynlarının sınağı

Tərtər Zona Təcrübə Stansiyası (tarla günləri)

Qəbələ “Aqrokompleks” (tarla günləri)

Kombinəedilmiş mineral gübrəsəpən kotan

Zəngəzur, Şəki şəlaləsi