Elmi şöbə və laboratoriyalar

Emal şöbəsi (t.f.d.,dos. İlqar Hacıyev)

Laboratoriyalar:

  • “Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı” (b.e.i. Quliyev Ş.Ə)
  • K/t məhsulu tullantılarından təkrar istifadə (İsmayıl Əliyev)
  • Bağçılığın mexanikləşdirilməsi (t.f.d.Elbrus Paşayev)
  • Üzümçülüyün mexanikləşdirilməsi (Hikmət Ələkbərov)
  • İnformasiya təminatı, patent və texniki vasitələr (Xudayar Məmmədov)
  • Bitkiçiliyin mexanikləşdirilməsi (t.f.d. dos. Elmar Nağıyev)
  • Texniki təminat, texniki istismar və aqroservis (t.f.d. dos. Siyavuş Sadıxov)
  • Heyvandarlıqda texnoloji proseslərin və yem istehsalının mexanikləşdirilməsi (Zakir Quliyev)
  • Yeni maşınların və tərtibatların konstruksiya edilməsi (İsrayıl Məmmədov)