Elmi istiqamət və problemlər

İstiqamət: Respublikanın aqrar-sənaye kompleksi üçün enerji və vəsaitqoruyucu innovativ texnologiyaların və texniki vasitələrin işlənməsi, tədqiqi və tətbiqi.

Problem 1. Bitkiçiliyin və heyvandarlığın əsas prioritet istiqamətləri üzrə innovativ enerji və vəsaitqoruyucu texnologiyaların və texniki vasitələrin işlənilməsi və tətbiqi.

Problem 2. Kəndli fermer təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün enerjiqoruyucu texnologiyaların və texniki vasitələrin işlənməsi.