Elmi istiqamət və problemlər

İstiqamət: Respublikada aqrar sənayenin innovativ texnologiyalar və enerji və vəsaitqoruyucu texniki vasitələrlə təminatı.

Problem 1. Bitkiçiliyin və heyvandarlığın əsas prioritet istiqamətləri üzrə innovativ texnologiyaların və enerji və vəsaitqoruyucu texniki vasitələrin işlənilməsi, tədqiqi və tətbiqi.

Problem 2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin emalı və ilkin emaldan alınmış tullantıların təkrar istifadəsi üçün innovativ texnologiyaların və enerji və vəsaitqoruyucu texniki vasitələrin işlənilməsi, tədqiqi və tətbiqi.

Problem 3. Kənd təsərrüfatında ekoloji təmiz, alternativ enerji resurslarından səmərəli istifadə.