Yeni məqalələr

Dəqiq əkinçilik: iş prinsipi və perspektivlər [PDF]

Kamil Fətəliyev
“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun direktoru

15 dekabr 2019-cu il tarixdə “Respublika” qəzetində [№ 278 (6605)] institututn direktoru Kamil Fətəliyevin “Aqrar sektorda kompleks mexanikləşdirmə” adlı məqaləsi dərc olunmuşdur.