Doktorantura

“Aqromexanika Elmi-Tədqiqat İnstitutu 29.09.2021-ci il. 3102.01 “Aqromühəndislik” ixtisasından texnika üzrə fəlsəfə
doktoru elmi dərəcə almaq üçün imtahan biletlərinin sualları.

Tarix: 22.09.2021
05.20.01- «Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri» ixtisasının texnika və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə namizədlik imtahanının MİNİMUM PROQRAMI

Respublika Nazirlər Kabinetinin 14 dekabr 2010-cu il tarixli 235 nömrəli qərarı ilə institutda fəlsəfə doktoru üzrə doktorantura və ya dissertantura yolu ilə kadr hazırlığına icazə verilmişdir.

Dokoranturaya qəbul üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı:

 1. Ərizə
 2. Kadr uçot vəsiqəsi, foto 3×4
 3. Şəxsiyyət vəsiqəsi
 4. Tərcümeyi-hal
 5. Diplomun surəti (təsdiq olunmuş)
 6. Məqalə və referat
 7. Əmək kitabçasından çıxarış
 8. İş yerindən xasiyyətnamə

Qəbul imtahanları: fəlsəfə, xarici dil, ixtisas fənni.

 • Tövsiyyə edilən elmi nəşrlər.
 • Dissertasiyalara dair tələblər.
 • Dissertasiyaların tərtibi qaydaları.
 • İddiaçının dissertasiya şurasına təqdim etməli olduğu sənədlərin siyahısı.

Qeyd olunanları Ali Attestasiya Komissiyasının saytından hazır şəkildə götürməli!