Məqsədi və tərkibi

İnstitutun Elmi Şurası əməkdaşların apardığı elmi-tədqiqat işlərini koordinasiya edir və aqrar sahənin texnika ilə təminatı istiqamətində müxtəlif sahələrdə aparılan elmi-tədqiqatlara kollektiv rəhbərliyi effektiv şəkildə həyata keçirir.

 1. Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu – t.f.d., dosent, direktor, Şuranın sədri
 2. Məmmədov Xudayar Əsgər oğlu –  Şura sədrinin müavini, direktorun elmi işlər üzrə müavini s.m.i.e.
 3. Məmmədova Gülmayə Nazim qızı – elmi katib
 4. Babayev Şahlar Mahmud oğlu – t.e.d., professor, baş elmi işçi
 5. Paşayev Elbrus Abbas oğlu – t.f.d., dosent, laboratoriya müdiri
 6. Sadıxov Siyavuş Yaqub oğlu – t.f.d., dosent, laboratoriya müdiri
 7. Hacıyev İlqar Müzəffər oğlu – t.f.d., dosent, laboratoriya müdiri
 8. Nağıyev Elmar Məmmədcəfər oğlu – t.f.d. dosent, laboratoriya müdiri
 9. Bağırov Hadı Sadıx oğlu – t.f.d., laboratoriya müdiri
 10. Səddinov Füzuli Feyruz oğlu – t.f.d., laboratoriya müdiri
 11. Mehdiyev Mehdi Polad oğlu – t.f.d., dosent, aparıcı elmi işçi
 12. Məmmədov Mehran Fikrət oğlu – t.f.d., aparıcı elmi işçi
 13. Yaqubov Kamal Hacı oğlu – t.f.d., dosent, aparıcı elmi işçi
 14. Məmmədov İsrayıl Oruc oğlu – laboratoriya müdiri
 15. Quliyev Zakir Vaqif oğlu – laboratoriya müdiri
 16. Qurbanov Hüseyn Nurəddin oğlu – Böyük elmi işçi
 17. Rəsulov Məcnun Kərim oğlu – şöbə müdiri, HK sədri