Elmi katib

Mirzəyeva Amaliya Cahangir qızı

Mirzəyeva Amaliya Cahangir qızı
Mirzəyeva Amaliya Cahangir qızı
  • 1942-ci il may ayının 16-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1967-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) ”Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi” fakultəsini bitirmişdir.
  • 1968-ci ildən 1971-ci ilə qədər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi institutunda mühəndis-konstruktor, kiçik və böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
  • 1971-74-cü illərdə institutun aspiranturasında əyani təhsil almışdır.
  • 1974-cü ildən 1983-cü ilədək institutda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.
  • 1983-cü ildən hal-hazırki vaxta qədər institutda elmi katib vəzifəsində çalışır.
  • 40-a yaxın elmi məqalənin, 6 ixtiranın, 8 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.