Tövsiyyələr

 1. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov, Vidadi Rzayev
  Respublikada becərilən əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün nümunəvi texnoloji xəritələr – Gəncə, 2015.
 2. Kamil Fətəliyev, Natiq İbrahimov
  Taxıl yığımı – Gəcnə, 2015
 3. Novruz Nuriyev, Zakir Quliyev
  Respublikada heyvandarlığın mühəndis texniki bazasının yeni nəsl texnika ilə təmin olunmasına dair tövsiyələr.
 4. Камиль Фаталиев, Эльмар Нагиев, Натиг Ибрагимов
  Внедрение инновационных технологий в картофелеводстве – Гянджа, 2014.
 5. Kamil Fətəliyev, Elbrus Paşayev, Hüseyn Qurbanov, Natiq İbrahimov
  Sampo Rosenlaw (SR-2035, SR-2045, SR-2065, SR-2085, SR-2095) markalı kombaynların quruluşu və istismarı – Gəncə, 2014.
 6. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov və b.
  Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə yeni təsərrüfatçılıq şəraitində texniki xidmət və təmir müəssisələrində diaqnostika, təmir və texniki xidmət işlərinin və müasir avadanlıqların seçilməsi haqqında – Gəncə, 2014.
 7. Халид Гурбанов, Камиль Фаталиев и др.
  Новые математические методы обработки результатов научных исследований – Гянджа, 2013.
 8. Kamil Fətəliyev, Elmar Nağıyev və b.
  Dağ əkinçiliyində innovativ texnologiyaların tətbiqi – Gəncə, 2013.
 9. Xalid Qurbanov, Kamil Fətəliyev
  Tədqiqat işlərinin nəticələrinin riyazi işlənməsinin yeni metodikası – Gəncə, 2012.
 10. KamilFətəliyev, İsrayıl Alıyev
  Aqrar sahədə bioqaz – Gəncə, 2008.
 11. Həsən Quliyev, Heydər Vəliyev
  Üzümlüklərdə qış becərilmələrinə dair – Gəncə, 2007.
 12. Kamil Fətəliyev, Qorxmaz Axundov və b.
  Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində yoncanın becərilməsi və yığımı texnologiyası – Gəncə, 2006.
 13. Kamil Fətəliyev, Hidayət Abbasov və b.
  Yüngül konstruksiyalı kümxanada fut ipəkqurdunun bəslənməsi – Gəncə, 2005.
 14. Kamil Fətəliyev, Turqut Məmmədzadə, Babək Salmanov
  Kartofun mexanikləşdirilmiş becərilmə və yığım texnologiyası – Gəncə, 2005.
 15. Kamil Fətəliyev, Turqut Məmmədzadə və b.
  Respublikada şəkər çuğundurunun becərilməsi və yığımı texnologiyası – Gəncə, 2005.
 16. Kamil Fətəliyev, İsrayıl Alıyev
  Respublikada “aqroservis” xidmətinin təşkili – Gəncə, 2004.
Tövsiyyələr
Tövsiyyələr
Tövsiyyələr
Tövsiyyələr