Tövsiyələr

 1. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Kamal Yaqubov
  Traktor və kənd təsərrüfatı maşınlarının saxlanması qaydaları – Gəncə, 2022
 2. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Xudayar Məmmədov
  Traktorlara texniki xidmətin formaları və dövriliyi – Gəncə, 2022
 3. Elbrus Paşayev, Əli Cəfərov, Dursun Məmmədova
  Bağçılığın mexanikləşdirilməsində yeni texnika və texnologiyalar – Gəncə, 2022
 4. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Afiq Zeynalov, Xudayar Məmmədov
  Yeni texnika, ixtira və səmərələşdirici təkliflərin iqtisadi səmərəliliyinin təyini –  Gəncə, 2021
 5. Kamil Fətəliyev, Hüseyn Qurbanov, Xudayar Məmmədov
  SAMPO ROSENLEW (SR-2035, SR-2045, SR-2065, SR-2085, SR-2095) markalı kombaynların quruluşu və istismarı – Gəncə, 2021
 6. Kamil Fətəliyev, Hüseyn Qurbanov, Xudayar Məmmədov
  JOHN DEERE CP – 690 markalı pambıqyığan kombaynın quruluşu, nizamlanması və texniki təhlükəsizlik qaydaları – Gəncə, 2021
 7. Hüseyn Qurbanov, Afiq Zeynalov
  Dəqiq suvarma – Gəncə, 2021
 8. Siyavuş Sadıxov, Vidadi Rzayev ,Şahin Quliyev, Qamət Abulov
  Traktorlar, kənd təsərrüfatı maşınları və onlara texniki xidmətlər üzrə dövlətlərarası standartlar – Gəncə, 2021
 9. Hüseyn Qurbanov
  Pambığın becərilməsində mulçalama texnologiyası və mulçalayan maşınlar – Gəncə, 2020
 10. Hüseyn Qurbanov
  GPS – sistem texnologiyasinin kənd təsərrüfatina tətbiqi – Gəncə, 2020
 11. Kamil Fətəliyev, Qafar Məmmədov, Əli Cəfərov
  İpəkçilikdə innovativ texnologiya – “AĞILLI KÜMXANA” – Gəncə, 2019
 12. Kamil Fətəliyev, Elmar Nağıyev
  Dəmyə şəraitində innovativ şum texnologiyası – Gəncə, 2019
 13. Novruz Nuriyev , Siyavuş Sadıxov, Şahin Quliyev, Vidadi Rzayev
  Kənd təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıq və aqreqatlarının təmiri, texniki xidmət və saxlanmaya qoyulması prosesində qoyulan əmək mühafizəsi qaydaları – Gəncə, 2018
 14. Siyavuş Sadıxov, Novruz Nuriyev, Vidadi Rzayev
  Heyvandarlıqda 24-36 baş qaramal üçün modul tövlələrin qurulması – Gəncə, 2018
 15. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Məryəm Bağırova
  Üzüm bağlarında həyata keçirilən aqrotexniki tədbirlər – Gəncə, 2017
 16. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Şahin Quliyev, Vidadi Rzayev
  Pambığın becərilməsinin sənaye texnologiyası – Gəncə, 2017
 17. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov, Vidadi Rzayev
  Respublikanın iqtisadi rayonlarının traktor və kənd təsərrüfatı maşınları ilə təmin edilməsi üçün normativlər – Gəncə, 2016
 18. Şahin Quliyev, Vidadi Rzayev, Qamət Abulov
  Pambığın maşınla yığılması – Gəncə, 2016
 19. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov, Vidadi Rzayev
  Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün mütərəqqi texnoloji xəritələr – Gəncə, 2016
 20. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov, Vidadi Rzayev
  Respublikada becərilən əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün nümunəvi texnoloji xəritələr – Gəncə, 2015
 21. Kamil Fətəliyev, Natiq İbrahimov
  Taxıl yığımı – Gəcnə, 2015
 22. Novruz Nuriyev, Zakir Quliyev
  Respublikada heyvandarlığın mühəndis texniki bazasının yeni nəsl texnika ilə təmin olunmasına dair tövsiyələr.
 23. Камиль Фаталиев, Эльмар Нагиев, Натиг Ибрагимов
  Внедрение инновационных технологий в картофелеводстве – Гянджа, 2014
 24. Kamil Fətəliyev, Elbrus Paşayev, Hüseyn Qurbanov, Natiq İbrahimov
  Sampo Rosenlaw (SR-2035, SR-2045, SR-2065, SR-2085, SR-2095) markalı kombaynların quruluşu və istismarı – Gəncə, 2014
 25. Kamil Fətəliyev, Novruz Nuriyev, Siyavuş Sadıxov və b.
  Respublikanın iqtisadi rayonları üzrə yeni təsərrüfatçılıq şəraitində texniki xidmət və təmir müəssisələrində diaqnostika, təmir və texniki xidmət işlərinin və müasir avadanlıqların seçilməsi haqqında – Gəncə, 2014
 26. Халид Гурбанов, Камиль Фаталиев и др.
  Новые математические методы обработки результатов научных исследований – Гянджа, 2013
 27. Kamil Fətəliyev, Elmar Nağıyev və b.
  Dağ əkinçiliyində innovativ texnologiyaların tətbiqi – Gəncə, 2013
 28. Xalid Qurbanov, Kamil Fətəliyev
  Tədqiqat işlərinin nəticələrinin riyazi işlənməsinin yeni metodikası – Gəncə, 2012
 29. KamilFətəliyev, İsrayıl Alıyev
  Aqrar sahədə bioqaz – Gəncə, 2008
 30. Həsən Quliyev, Heydər Vəliyev
  Üzümlüklərdə qış becərilmələrinə dair – Gəncə, 2007
 31. Kamil Fətəliyev, Qorxmaz Axundov və b.
  Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində yoncanın becərilməsi və yığımı texnologiyası – Gəncə, 2006
 32. Kamil Fətəliyev, Hidayət Abbasov və b.
  Yüngül konstruksiyalı kümxanada fut ipəkqurdunun bəslənməsi – Gəncə, 2005
 33. Kamil Fətəliyev, Turqut Məmmədzadə, Babək Salmanov
  Kartofun mexanikləşdirilmiş becərilmə və yığım texnologiyası – Gəncə, 2005
 34. Kamil Fətəliyev, Turqut Məmmədzadə və b.
  Respublikada şəkər çuğundurunun becərilməsi və yığımı texnologiyası – Gəncə, 2005
 35. Kamil Fətəliyev, İsrayıl Alıyev
  Respublikada “aqroservis” xidmətinin təşkili – Gəncə, 2004
Tövsiyyələr
Tövsiyələr
Tövsiyyələr
Tövsiyələr