Elmi işlər üzrə direktor müavini

Nuriyev Novruz Məmməd oğlu – elmi işlər üzrə direktorun müavini, t.f.d.,

Nuriyev Novruz Məmməd oğlu
Nuriyev Novruz Məmməd oğlu
 • 01 aprel 1940-cı ildə Qazax rayonunun Sadıxlı kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1964-cü ilə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Mühəndislik” fakultəsini bitirmiş və Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutuna təyinat almışdır.
 • 1967-70-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur.
 • 1973-cü ildə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi, 1979-cu ildə isə böyük elmi işçi diplomunu almışdır.
 • 1975-ci ildə “Heyvandarlığın elektromexanikləşdirilməsi” laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
 • 1980-cı ildən 1994-cü ilədək SSRİ Su Təsərrüfatı Naziliyinin “Azərsu çəkilişi tikintisi” birliyində zavod direktoru və Sənaye Kombinatında direktor vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1995-ci ildən 1999-cu ilədək Samux rayon “Aqrosənaye” kombinatında rəis müavini vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1999-cu ildə “Aqromexanika” EİM “Heyvandarlıq məhsulları emalının texnoloji maşınları” laboratoriyasına müdir təyin edilmişdir.
 • 2002-ci ildən 2007-ci ilədəkGRAEM-nə  (Gəncə Regionl Aqrar Elm Mərkəzi) elmi işlər üzrə direktor müavini işləmişdir.
 • 2007-2014-cü illərdə “Aqromexanika” ETİ-nun “Heyvandarlığın elektromexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2014-cü ildən hal-hazırki vaxta qədər İnstitutda direktorun elmi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışır.
 • 100-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 6 ədəd  tövsiyyənin, 6 ixtiranın, 7 səmərələşdirici təklifin, kitab və normativ sənədlərin müəllifidir.
 • 2015-ci ildə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.
 • 2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür, ailəlidir, 4 övladı, 9 nəvəsi vardır.