Foto

Görüşlər

 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər
 • Görüşlər

İnstitutda fermerlərlə görüş

 • İnstitutda fermerlərlə görüş
 • İnstitutda fermerlərlə görüş

İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar

 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar
 • İnstitutda hazırlanmış təcrübi maşınlar

Günəş su qızdırıcısı

 • Günəş su qızdırıcısı

Bioqaz qurğusu

 • Bioqaz qurğusu

Lazer mala ilə malalanmış sahə, tirə üsulu ilə taxıl səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü

 • Lazer mala ilə malalanmış sahə, tirə üsulu ilə taxıl səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü
 • Lazer mala ilə malalanmış sahə, tirə üsulu ilə taxıl səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü
 • Lazer mala ilə malalanmış sahə, tirə üsulu ilə taxıl səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü
 • Lazer mala ilə malalanmış sahə, tirə üsulu ilə taxıl səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü

“Sıfır” becərmə üsulu ilə səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü

 • “Sıfır” becərmə üsulu ilə səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü
 • “Sıfır” becərmə üsulu ilə səpən maşın və taxıl sahəsindən görüntü

Sahədə iş zamanı

 • Sahədə iş zamanı
 • Sahədə iş zamanı
 • Sahədə iş zamanı
 • Sahədə iş zamanı
 • Sahədə iş zamanı
 • Sahədə iş zamanı