İnstituta rəhbərlik edənlər

Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu (2003-cü ildən indiyədək)
Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu (2003-cü ildən indiyədək)
Abbasov Ziyad Mehralı oğlu (1989-1990; 1996-2003-cü illər)
Abbasov Ziyad Mehralı oğlu (1989-1990; 1996-2003-cü illər)
Eminbəyli Zaur Nəcəf oğlu (1970-1989; 1990-1996-cı illər)
Eminbəyli Zaur Nəcəf oğlu (1970-1989; 1990-1996-cı illər)
Rüstəmov Məstan Talıb oğlu (1961-1970-ci illər)
Rüstəmov Məstan Talıb oğlu (1961-1970-ci illər)
Hüseynov Nadir Məmməd oğlu (1960-1961-ci illər)
Hüseynov Nadir Məmməd oğlu (1960-1961-ci illər)
Qədimov Mobil Kərbalayı-əli oğlu (1958-1960-cı illər)
Qədimov Mobil Kərbalayı-əli oğlu (1958-1960-cı illər)

İNSTİTUTDA ÇALIŞMIŞ GÖRKƏMLİ ALİMLƏRDƏN:

  1. Əməkdar ixtiraçı, t.e.d., prof. Quliyev Həsən Yunis oğlu
  2. t.e.d., prof. İsrafilov Nəsir Əli oğlu
  3. k/t.e.d., prof. Səfərov Niyaz Əli oğlu
  4. t.e.n., b.e.i. Məmmədov Əsgər Zeynal oğlu
  5. t.e.n., b.e.i. Məmmədov Məmməd Müseyib oğlu
  6. t.e.n., b.e.i. Hacıyev Həsən Əlibaba oğlu
  7. t.e.n., b.e.i. Məmmədov Ramiz Müseyib oğlu
  8. t.e.n., b.e.i. Babayev Maarif Qafar oğlu
  9. t.e.n., b.e.i. Asanov Sərvər Asan oğlu
  10. t.e.n., b.e.i. Draçınskiy Nikolay Semyonoviç