Gəncə şəhəri 21 sentyabr 2021- ci il Fəlsəfə doktoru üzrə elmi dərəcə almaq üçün imtahanın keçirilməsi haqqında

Tarix: 22.09.2021

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu

ƏMR № 50

Gəncə şəhəri 21 sentyabr 2021- ci il Fəlsəfə doktoru üzrə elmi dərəcə almaq üçün imtahanın keçirilməsi haqqında

1. İstitutda təhsil almış aşağıdakı doktorant və dissertantlar “ Aqrar istehsalın
mexanikləşdirilməsinin ümumi əsasları” fənnindən ( fərq ) texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə almaq üçün imtahana buraxılsınlar:

1. İsmayılov Ələmdar Ələsgər oğlu – doktorant
2. Xasməmmədli İlham Vüqar oğlu – dissertant
3. Seyidova İradə Adil qızı – dissertant

İmtahan komissiyanın iştirakı ilə ( Əmr № 49 , 20.09.2021 – ci il ) təlimata əməl etməklə 22 oktyabr 2021 – ci il tarixdə saat 10 00 – da elmi işlər üzrə direktor müavininin otağında keçirilsin.

2. İstitutda təhsil almış aşağıdakı doktorant və dissertantlar 3102.01 “ Aqromühəndislik “ ixtisasından texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə almaq üçün imtahana buraxılsınlar:

1. İsmayılov Ələmdar Ələsgər oğlu – doktorant
2. Xasməmmədli İlham Vüqar oğlu – dissertant
3. Seyidova İradə Adil qızı – dissertant
4. Ağayev Emil Fikrət oğlu – doktorant

İmtahan komissiyanın iştirakı ilə ( Əmr № 49 , 20.09.2020-ci il ) təlimata əməl etməklə 27 oktyabr 2021-ci il tarixdə saat 10 00 -da elmi işlər üzrə direktor müavininin otağında keçirilsin.

3. Elmi katib ( G.Məmmədova ) bu əmrdən irəli gələn məsələləri həll etsin

ƏSAS: AAK-nın 29.01.2021 – ci il tarixli qərarı, iddiaçıların ərizələri

Direktor K.H.Fətəliyev
Hüquq, kadr və
kargüzarlığın təşkili şöbəsi