Vakansiyalar

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində işə qəbul Qaydaları”na

1 nömrəli Əlavə

 

 

 

Vakant vəzifələr haqqında məlumat

CƏDVƏLİ

 

Təqdim edən qurum “Aqromexanika” ETİ
Təqdim edilmə tarixi 06.07.2021-ci il – 05.08.2021 –ci il

 

Sıra sayı Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakant ştat sayı
1. Direktorun elmi işlər üzrə müavini 1
2. Bağçılığın mexanikləşdirilməsi Elmi işçi 1
3. Bağçılığın mexanikləşdirilməsi Kiçik elmi işçi 1
4. Emal maşınları Böyük elmi işçi 1
5. Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi Böyük elmi işçi 1
6. Bitkiçiliyin mexanikləşdirilməsi Böyük elmi işçi 1
Yekun 6

Ünvan : Gəncə şəh. Ə.Əliyev pr.93, e-ünvan : aqromexanika@mail.ru

əlaqə nömrə : 268-64-76

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində işə qəbul Qaydaları”na

3 nömrəli Əlavə

 

 

“ Aqromexanika “ Elmi –  Tədqiqat İnstitutunda

aşağıdakı vəzifə üzrə müsahibə

ELAN EDİR:

 

“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu

kiçik elmi işçi

Məsul icraçının rəhbərliyi altında mövzunun müəyyən bir bölməsi (mərhələ, tapşırıq) üzrə tədbiq olunmuş metodikasına uyğun olaraq elmi-tədqiqat və təşkilat işləri aparır
Əmək funksiyaları Eksperimentlərin yerinə yetirilməsində iştirak edir, müşahidə və ölçülər aparır, onların təhlilini verir və hesabat tərtib edir. Tədqiqatın nəticələrinin istehsalata tədqiqində iştirak edir.
Təcrübəyə dair tələblər Aqrarmühəndislik ixtisası üzrə iş təcrübəsi
Təhsil və ixtisas tələbləri 5 illik ali və yaxud magistr təhsili
Kompüter biliklərinə dair tələblər MS office və Avtocad proqramları
Xarici dil tələbləri rus, ingilis
Tələb olunan zəruri biliklər Tədqiqat və işləmə üsullarını, eksperiment və müşahidələr aparılmasını, elektron-hesablama texnikasından istifadə etməklə tədqiqatın müasir metod və vasitələrlə aparır
Sertifikat tələbləri üstünlük verilir
Fərdi keyfiyyət tələbləri işgüzarlıq, məsuliyyət, analitik düşüncə tərzi
Əmək haqqı tarif dərəcəsi üzrə + əlavələr
İş vaxtının norması 900– 1800
İş yerinin ünvanı Gəncə şəhər Ə.Əliyev pr. 93
Vakansiyanın elan edilmə tarixi     06.07.2021 Son müraciət tarixi   05.08.2021

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində işə qəbul Qaydaları”na

3 nömrəli Əlavə

 

“ Aqromexanika “ Elmi –  Tədqiqat İnstitutunda

aşağıdakı vəzifə üzrə müsahibə

ELAN EDİR:

 

“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu

elmi işçi

Mövzunun müəyyən bir bölməsi (mərhələ, tapşırıq) üzrə məsul icraçı kimi elmi-tədqiqat və hazırlıq işləri ilə məşğul olur
Əmək funksiyaları Elmi rəhbərlə birgə eksperiment və müşahidələri həyata keçirir, əsas məlumatları toplayır və təhlil edir.

Hesabatın tərtib olunmasında, tövsiyələrin verilməsində və tədbiqdə iştirak edir.

Təcrübəyə dair tələblər Aqrarmühəndislik ixtisası üzrə iş təcrübəsi
Təhsil və ixtisas tələbləri 5 illik ali və yaxud magistr təhsili
Kompüter biliklərinə dair tələblər MS office və AutoCAD proqramları
Xarici dil tələbləri rus, ingilis
Tələb olunan zəruri biliklər Müasir eksperiment və müşahidələr aparılmasını, informasiyaların təhlili, o cümlədən elektron-hesablama texnikasının tətbiqi ilə tədqiqatın müasir metodla aparılması
Sertifikat tələbləri üstünlük verilir
Fərdi keyfiyyət tələbləri işgüzarlıq, məsuliyyət, analitik düşüncə tərzi
Əmək haqqı tarif dərəcəsi üzrə + əlavələr
İş vaxtının norması 900– 1800
İş yerinin ünvanı Gəncə şəhər Ə.Əliyev pr. 93
Vakansiyanın elan edilmə tarixi     06.07.2021 Son müraciət tarixi   05.08.2021

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sistemində işə qəbul Qaydaları”na

3 nömrəli Əlavə

 

 

“ Aqromexanika “ Elmi –  Tədqiqat İnstitutunda

                                         aşağıdakı vəzifə üzrə müsahibə

ELAN EDİR:

“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu

böyük elmi işçi

Müstəqil mövzuların tədqiqi zamanı işçilər qrupuna, həmçinin mövzunun hissəsini (bölmə, mərhələ) təşkil edən işlərə elmi rəhbərliyi həyata keçirir, yaxud məsul işlərin icraçısı kimi elmi-tədqiqatla məşğul olur
Əmək funksiyaları Tədqiqat işlərinin aparılmasının proqramı və metodikasını işləyib hazırlayır. Aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələrini təhlil edir düzgünlüyünü yoxlayır, hesabat verir, ixtisası tətbiq edir
Təcrübəyə dair tələblər Aqrarmühəndislik ixtisası üzrə yüksək iş təcrübəsi
Təhsil və ixtisas tələbləri texnika üzrə elmi dərəcə, 5 illik ali və yaxud magistr təhsili
Kompüter biliklərinə dair tələblər MS office və Avtocad proqramları üzrə tələblər
Xarici dil tələbləri rus, ingilis
Tələb olunan zəruri biliklər Eksperimental və müşahidə aparılmasının müasir metodlarını, planlaşdırma, o cümlədən elektron-hesablama texnikasından istifadə etməyi, iqtisadi qiymətləndirməni bacarmalıdır
Sertifikat tələbləri müəyyən sahələr üzrə sertifikatı olana üstünlük verilir
Fərdi keyfiyyət tələbləri işgüzarlıq, məsuliyyət, analitik düşüncə tərzi
Əmək haqqı tarif dərəcəsi üzrə + əlavələr
İş vaxtının norması 900– 1800
İş yerinin ünvanı Gəncə şəhər Ə.Əliyev pr. 93
Vakansiyanın elan edilmə tarixi     06.07.2021 Son müraciət tarixi   05.08.2021