İmtahan komissiyasının yaradılması haqqında

                        Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

“Aqromexanika” Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 

ƏMR № 21

 

Gəncə şəhəri                                                                                                                                                                    01 iyun 2021 – ci il
İmtahan komissiyasının
yaradılması haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

( AAK ) Rəyasət Heyyətinin 29.09.2020 – ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “ Fəlsəfə “ doktoru imtahanların qaydasına müvafiq  olaraq institutda 3102.01- “ Aqromühəndislik “  ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə imtahan komissiyası yaradılsın :

 

  1. f.d., dosent – Kamil Hətəm oğlu Fətəliyev                  – sədr
  2. f.d., dosent – İlqar Müzəffər oğlu Hacıyev                 – müavin
  3. f.d., professor – Ziyad Mehralı oğlu Abbasov                 – üzv
  4. f.d., professor – Qabil Balakişi oğlu Məmmədov            – üzv
  5. f.d., professor – Bayram Məmməd oğlu Bağırov            – üzv ( Az.TU )

 

 

ƏSAS: AAK – nın 29.09.2020 – ci il tarixli qərarı

 

 

 

 

Direktor                                                          K.H.Fətəliyev

                     Hüquq, kadr və

                     kargüzarlığın təşkili  şöbəsi