29 dekabr 2020-ci il

İnstitutun əməkdaşlarının layihələndirib hazırladıqları yeni “Meyvə və kol ağaclarını silkələyən qurğu”nun ilkin sınağı aparılmışdır. Qurğunun ilkin sınağının nəticələri qənaətbəxş olmuşdur.

Hazırlanmış bu qurğu vasitəsi ilə qoz, fındıq, badam, şabalıd, zeytun, alma, tut və s. meyvələrin silkələnərək yığılmasında istifadə etmək olar.

Qurğu kənd təsərrüfatlarında bağçılıq və meyvəçiliklə məşğul olan fermer təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Müəyyən edilmişdir ki, qurğu gün ərzində 1-2 ha yaxın meyvə bağlarında məhsulun yığılmasında istifadə edilə bilər.