20 oktyabr 2020-ci il

20 oktyabr 2020-ci il tarixdə institutun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1. İnstitutun 2021-2023-cü illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin əhatəli planının müzakirəsi.
2. İnstitutun 2021-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin əhatəli planının müzakirəsi.
3. Müxtəlif məsələlər.

Birinci məsələ üzrə:

Dinlənildi: direktor K.H.Fətəliyev 2021-2023-cü il üçün elmi-tədqiqat işlərinin əhatəli planı ilə tanış etdi (əhatəli mövzu planı əlavə olunur). Mövzu planında 1 istiqamət, 2 problem və 8 elmi mövzunun işlənməsi nəzərdə tutulur.

Qərara alındı:

İnstitutun 2021-2023-cü illər üçün elmi-tədqiqat işlərinin əhatəli planı bəyənilsin və Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinə təsdiq üçün təqdim edilsin.

İkinci məsələ üzrə:

Dinlənildi: elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsini m.i.e. X.Ə.Məmmədov İnstitutun 2021-ci il üçün elmi-tədqiqat işlərinin əhatəli planı ilə tanış etdi. Mövzu planında 1 istiqamət, 2 problem və
8 mövzudan ibarətdir (mövzu planı əlavə olunur).

Üçüncü məsələ üzrə:

Dinlənildi: “İpəkçilikdə texnoloji proseslərin elektromexanikləşdirilməsi” laboratoriyasının müdiri Ə.A.Cəfərov laboratoriyanın “Örtülü torpaqlarda istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” adlandırılmaqla elmi-tədqiqat işinin aparılmasını təklif etdi.

“İpəkçilikdə texnoloji proseslərin elektromexanikləşdirilməsi” laboratoriyası “Örtülü torpaqlarda istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” adlandırılsın.

Dinlənildi: “İnformasiya təminati, patent və texniki vasitələr” laboratoriyasının müdiri X.Ə.Məmmədov təşəbbüs göstərərək “İpəkçilikdə ipəkqurdu yumurtasının (qrena) oyadılması prosesində enerji və vəsaitqoruyucu texnologiyaların, texniki vasitələrin işlənməsi” mövzusunda elmi-tədqiqat işinin aparılmasını təklif etdi.

Qərara alındı:

“İnformasiya təminati, patent və texniki vasitələr” laboratoriyasının müdiri X.Ə.Məmmədovun təşəbbüs təklifi qəbul edilsin.