28 dekabr 2018-ci il

2018-ci ildə institut tərəfindən təqdim olunan 2 ədəd ixtiraya Rusiya Federasiyasının Patenti alınmışdır.

1. Suvarma şırımlarının açılması üsulu (№ 2663142)
Müəlliflər: K.Fətəliyev, T.Ağabəyli və b.

2. Qozu yaşıl qərzəkdən təmizləyən qurğu (№ 2673126)
Müəlliflər: K.Fətəliyev, İ.Məmmədov və b.