29 mart 2018-ci il

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  (ADAU) FD.04.131 dissertasiya şurasında institutun dissertantlarından Südabə Oktay qızı Məmmədova “Qaba yemlərin qidalılığının fiziki-kimyəvi üsulla yaxşılaşdırma texnologiyası və qurğunun təkmilləşdirilməsi”, Azər İsmayıl oğlu Məmmədov isə “Qarğıdalı qıçasının toxumluq dən almaq üçün işlənmə texnologiyası və qurğusunun təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 3102.01-Aqromühəndislik ixtisası üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işlərini yekdilliklə müdafiə etmişlər. Təbrik edirik!