02 mart 2018-ci il

02 mart 2018-ci ildə İnstitutun Elmi Şurası keçirildi

Gündəlik məsələlər:

  1. Oktyabr ayında Cümhuriyyətin yaranmasının 100 və institutun yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş elmi-texniki konfransa hazırlıq
  2. İnstitutun direktoru t.f.d., professor Kamil Hətəm oğlu Fətəliyevin anadan olmasının 75 və elmi-pedaqoji fəaliyyəti haqqında
  3. Müxtəlif məsələlər daxil edilmişdir.

Elmi Şurada gündəliyin birinci məsələsinə müvafiq Cümhuriyyətin yaranmasının 100 və institutun yaranmasının 60 illiyinə həsr olunacaq elmi-texniki konfransın rəyasət və redaksiya heyyətinin tərkibi seçilmişdir.