08 dekabr 2017-ci il

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat “Üzümçülük” İnstitutunun dissertantı Zaur Saleh oğlu Bağırovun (elmi rəhbər prof.Hasil Fətəliyev) 3309.01 – “ Qida məhsullarının texnologiyası” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Şərabın stabilliyini təmin edən mütərəqqi texnologiyanın işlənməsi” mövzusunda B/FD.04.131 dissertasiya şurasına tədqim etdiyi disserttasiya işi aparıcı müəssisə kimi institutun Elmi Şurasında müzakirə olunaraq müsbət münasibət bildirildi (08 dekabr 2017-ci il, prot.№ 8)