05 yanvar 2017

20 dekabr 2016-cı il tarixli “ Kənd həyatı” qəzetində institutun direktoru Kamil Fətəliyevin “ Kənd təsərrüfatı texnikalarının saxlanılması qaydaları ” , 21 dekabr 2016-cı il tarixli “ Respublika ” qəzetində isə “ Aqrar sahənin texniki təminatı və kənd təsərrüfatı texnikalarının saxlanılması qaydaları ” adlı geniş həcmli məqalələri dərc olunmuşdur. Maraqlananlar həmin məqalələrlə tanış ola bilərlər.