24 fevral 2016-cı il

24 fevral 2016-cı il tarixdə Gəncə Regional TV-nin əməkdaşları institutda ixtira səviyyəsində son vaxtlar hazırlanmış və əsasən kəndli-fermer təsərrüfatları üçün nəzərdə tutulan bir sıra maşınların, o cümlədən quru qaba yemləri doğrayan, qarğıdalı qıcasından dənləri ayıran, onu xırdalayan və mexaniki nəhrənin işlək vəziyyətdə çəkilişlərini aparmış, öz saytlarında yerləşdirərək region tamaşaçılarına nümayiş etdirmişlər.