16 sentyabr 2022-ci il

16 sentyabr 2022-ci tarixdə institutun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

Gündəlik məsələlər:

  1. İnstitutun 2022-ci il üçün mövzu planı üzrə elmi-tədqiqat işlərinin gedişatı haqqında.
  2. İnstitutun daxili əmək intizamının vəziyyəti haqqında (06 may 2022-ci il tarixli, 18 saylı əmrin icra vəziyyəti haqqında)
  3. Müxtəlif məsələlər.

Birinci məsələ üzrə:

Dinlənildi: İnstitutun 2022-ci il üçün mövzu planı üzrə elmi-tədqiqat işlərinin gedişi haqqında müzakirələr.

Qərara alındı:

İnstitutun 2022-ci il üçün mövzu planı üzrə elmi-tədqiqat işlərinin gedişi nəzərə alınsın.

İkinci məsələ üzrə:

Dinlənildi: İnstitutun əmək intizamının vəziyyəti haqqında.

Üçüncü məsələ üzrə:

Elman Muxtar oğlu Əliyevin 80 illik yubileyi haqqında.

Elman müəllim 80 illik yubiley münasibətilə təbrik edildi, ona xoş arzular bildirildi. Fəxri fərman və qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırıldı.